MALIARKA

Monika Kulhavá

Žije a tvorí v Bratislave

Tvorba

Monika Kulhavá

Monika Kulhavá predstavuje pomerne ucelenú, zrelú a vnútorne zjednotenú obrazovú kolekciu, ktorá tvorí výber z jej doterajšej tvorby.


Je novou, citlivou maliarskou výpoveďou, s ktorou sa verejnosť v takomto rozsahu stretáva po prvý raz.