Tvorba

Monika Kulhavá

Monika Kulhavá predstavuje pomerne ucelenú, zrelú a vnútorne zjednotenú obrazovú kolekciu, ktorá tvorí výber z jej doterajšej tvorby. Je novou, citlivou maliarskou výpoveďou, s ktorou sa verejnosť v takomto rozsahu stretáva po prvý raz. Bohatý vnútorný život a citlivé vnímanie vonkajšieho sveta sú hlavnými predpokladmi jej tvorby. Autorka bravúrne a suverénne ovláda techniku maľby. Práve cez ňu narába s farebnými svetmi tak ťažko dostupnými pre ľudí, ktorí ich vnímaniu nevenujú pozornosť.

Obrazy maľujem aj na mieru. Podľa toho aké farby sa k vám a vášmu bývaniu hodia.
Pokiaľ máte záujem, napíšte mi.